Gemeente Gemeente Kinrooi

Afvalkalender

Jaarlijks ontvangt elk gezin een papieren versie van de afvalkalender. In deze uitgave van Limburg.net kan u terugvinden op welke dag welke afvalfractie aan huis opgehaald wordt. Deze is ook digitaal te raadplegen op www.limburg.net.  

De ophaaldata van de verschillende fracties zijn ook handig en wekelijks terug te vinden in de Kinrooi gids die het gemeentebestuur ieder jaar rond Sinterklaas uitgeeft.