Gemeente Gemeente Kinrooi

Sluikstoken

De gemeentelijke milieudienst krijgt regelmatig klachten over het verbranden van afval. Deze verbrandingen gebeuren zowel in openlucht als in zogenaamde allesbranders. De Vlaamse milieureglementering verbiedt echter het verbranden van afvalstoffen: dit mag gewoon niet !

Wie een allesbrander heeft,  kan deze alleen nog gebruiken als houtkachel of kolenkachel. De brandstof moet dan wel droog, zuiver en onbehandeld hout of kolen zijn. Tevens dient men ervoor te zorgen dat de brandstof volledig verbrand wordt. Buren mogen namelijk geen hinder ondervinden van rook of koolstofmonoxide. Klachten inzake rookhinder kunnen overgemaakt worden aan de vrederechter (burenhinder). Klachten in verband met de gebruikte brandstof kunnen gemeld worden bij de wijkpolitie of bij de milieudienst.