Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Molenbeersel

Op 4 april 2001 keurde de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) RWZI Molenbeersel definitief goed. De opmaak van dit RUP heeft tot doel om het bestaande waterzuiveringsstation in de Susenweg in een zone voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater te leggen. Het RUP werd op 1 juni 2011 goedgekeurd door de provincie. Hieronder bij downloads kan u het RUP raadplegen.