Gemeente Gemeente Kinrooi

Personen Alarm Systeem (PAS)

Kinrooi beschikt niet over een eigen alarmsysteem voor thuiswonende zorgbehoevenden. Wel komt het OCMW gedeeltelijk tegemoet in de kosten als een erkende firma zo’n bepaald systeem plaatst. Deze vergoeding bestaat uit een terugbetaalsysteem van de huurkosten van het apparaatje mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden zoals onder andere een beperkt inkomen hebben en geen rechthebbende bij een zorgkas zijn.