Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor uitzonderlijke culturele activiteit

Kinrooise verenigingen die een uitzonderlijke culturele activiteit organiseren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de cultuurdienst. De aanvraag moet een goede omschrijving van de activiteit bevatten met daarbij een extra verwijzing naar het uitzonderlijke karakter van dit evenement. Tevens dient de aanvraag vergezeld te zijn van een begroting.

De gemeentelijke culturele raad zal advies uitbrengen over het uitzonderlijke karakter van de activiteit. Het schepencollege neemt de uiteindelijke beslissing omtrent de subsidie.