Gemeente Gemeente Kinrooi

Handtekening wettigen

Het legaliseren van handtekeningen is nauw verwant met het eensluidend verklaren van kopies. Deze procedure streeft ook hetzelfde doel na: het tegengaan van fraude. De bevolkingsdienst kan handtekeningen legaliseren, dit wil zeggen wettig verklaren, op officiële documenten, volmachten, ouderlijke toelating van minderjarigen, ...
U moet steeds de identiteitskaart van de persoon die getekend heeft, meebrengen. Een kopie van een handtekening kan niet gewettigd worden. Legalisaties bestemd voor het buitenland moeten getekend worden door de burgemeester.

Kostprijs

2,50 euro per exemplaar

Wat meebrengen

Het originele document en de identiteitskaart van degene wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.