Gemeente Gemeente Kinrooi

Grote weerschijnvlinder

Verschillende Limburgse gemeenten hebben een eigen soort geadopteerd. Voor Kinrooi werd dat de grote weerschijnvlinder. Deze zeldzame standvlinder is één van de mooiste en grootste vlinders van ons land en hij is nog steeds te zien in Kinrooi !

Deze vlindersoort geeft de voorkeur aan vochtige loofbossen. Hij vliegt één generatie per jaar en is een echte hoogvlieger. Boven de kruinen van de loofbomen fladdert hij zeer actief rond. Wij kunnen hem dan ook enkel zien wanneer hij zijn geliefkoosde plekjes op de grond opzoekt. Deze plekjes zijn vochtige paadjes, beekoevers, maar ook verse uitwerpselen en krengen van dieren, waarvan hij de sappen opzuigt.

De grote weerschijnvlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Toch staat hij op de Vlaamse Rode lijst als bedreigd en op de Belgische Rode Lijst als achteruitgaand. De belangrijkste reden van achteruitgang is de ontbossing en het veranderende bosbeheer. Open plekken in de bossen en mantel- en zoomvegetaties aan bosranden worden namelijk minder talrijk. Daarom heeft de gemeente Kinrooi verschillende aanpassingswerken uitgevoerd om onze bossen aantrekkelijker te maken voor deze mooie vlinder. Zo zijn er onder meer open plekken gecreëerd, verschillende bomen aangeplant als verbinding tussen de verschillende leefgebieden zodat de vlinder zich kan verplaatsen.  Ook hebben er verjongingswerken plaatsgevonden zodat er voldoende licht kan binnenvallen.

Om deze maatregelen uit te voeren werd er onder meer beroep gedaan op Europese subsidies en een subsidie van de Vlaamse Overheid. Indien u de vlinder zelf wenst te bewonderen, kan u met een beetje geluk de soort tegenkomen als u door de natuurgebieden Stramprooierbroek, de Zig en de Goort wandelt.