Gemeente Gemeente Kinrooi

Grafkapel monseigneur Rutten

In 1839 werd de oorspronkelijke kerk van Geistingen op deze locatie afgebroken. Enkel het koor bleef bewaard en werd ingericht als Sint-Barbarakapel. In 1905 kreeg Martinus Hubertus Rutten (1841-1927), bisschop van Luik, de toestemming om de kapel in te richten als grafkapel voor hem en zijn broer kanunnik Hendricus Hubertus Rutten (1852-1929). In 1905-1906 werd de kapel gerestaureerd en werd het kerkhof ommuurd. 

Op 23 juli 1927 werd monseigneur Rutten hier begraven, zijn broer volgde twee jaren later. De grafsteen in de kapel vermeldt dat hij daar, samen met zijn broer, “resurrectionem exspectant” (de verrijzenis afwachtend). Links en rechts van de ingang staan de grafstenen van beiden.
In het plafond van de kapel werd een sculptuur van een duif (symbool voor de Heilige Geest) aangebracht. Die is afkomstig van de vroegere kerk en werd voor het eerst vermeld in 1765. Deze kapel werd beschermd bij ministerieel besluit van 28 november 2005. 

U vindt de grafkapel van monseigneur Rutten in de Pastorijstraat te Geistingen, tegenover huisnummer 3.