Gemeente Gemeente Kinrooi

Duurzaam gelabeld hout - FSC & PEFC

Wereldwijd staan bossen onder druk. In heel wat delen van de wereld verdwijnt de bosoppervlakte met rasse schreden. Slecht bestuur, ontbossing ten voordele van landbouw, mijnbouw, veeteelt,... liggen hier aan de basis van. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zoals erosie en overstromingen en het verdwijnen van planten- en diersoorten, evenals moeilijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Omdat het belangrijk is om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen we hun toekomst verzekeren. Verantwoorde en duurzame houtwinning is dan ook van groot belang. De FSC en de PEFC boscertificatie geven de garantie dat het hout of papier een legale en duurzame herkomst heeft.