Gemeente Gemeente Kinrooi

Steenmarter

De steenmarter was in de eerste helft van de vorige eeuw uit bijna heel Vlaanderen verdwenen, maar is nu terug van weggeweest. De marter heeft zich goed aangepast aan onze dichtbevolkte regio en komt intussen weer zowat overal in Vlaanderen en West-Europa voor. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen, maar hun gedrag stelt de mens soms voor uitdagingen.

Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Steenmarters durven weleens een kippenhok binnendringen en kunnen zich verschuilen in auto’s, waar ze in kabels en leidingen bijten. Die problemen zijn gelukkig stuk voor stuk te voorkomen. 

Via de website www.steenmarter.be willen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking met Inverde en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) correcte informatie verspreiden over deze oplossingen en tips aanreiken.

Het wegvangen of doden van een steenmarter is geen duurzame oplossing. Steenmarters zijn territoriale roofdieren en hebben een heel andere levenswijze dan knaagdieren zoals ratten of muizen. Wie een steenmarter wegvangt, maakt een territorium vrij voor een ander dier. Aangezien het aantal mogelijke territoria beperkt is (wegens hun noodzakelijke oppervlakte), kan er ook nooit sprake zijn van een plaag. AMB - de firma die instaat voor de rattenbestrijding in Kinrooi - kan eveneens gecontacteerd worden voor raadgevingen in verband met de steenmarter.

Wat veel mensen niet weten, is dat u een vergoeding van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB - tel. 011 74 24 50) kan krijgen voor wildschade of schade door beschermde diersoorten zoals de steenmarter. De aanvraag dient dan wel snel na de schade te gebeuren.