Gemeente Gemeente Kinrooi

11-11-11-actie

Het succes van de 11-11-11-actie is grotendeels afhankelijk van de vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. De dienst welzijn en de Actiegroep Ontwikkelingshulp Kinrooi (AOK) kunnen in dat verband altijd helpende handen gebruiken. Wil u meewerken aan de 11-11-11-actie? Geef dan een seintje aan de dienst vrije tijd (welzijn) in De Stegel.