Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor het digitaliseren van foto's

Iedere Kinrooise vereniging die haar foto-archief van minstens 100 foto's, dia's of negatieven wenst te digitaliseren, kan hier een subsidie voor krijgen. Ze krijgen daar één euro per stuk voor. Hiermee wil de culturele raad verenigingen aanzetten om erfgoed ook digitaal te bewaren. De digitale bestanden met een afgesproken zinvolle naamgeving moeten op memory-stick of cd aan de gemeente Kinrooi én de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi bezorgd worden. 

De foto’s moeten een (cultuur)historische waarde hebben en moeten het leven in de gemeente, in de verenigingen of in andere doelgroepen tot het jaar 2000 in beeld brengen. Het volledig reglement over deze subsidie kan u hieronder downloaden.