Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de huidige gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

De onderstaande RUP's werden definitief goedgekeurd:

Op dit ogenblik worden de volgende RUP's uitgewerkt door de gemeente:

Ook de provincie en de Vlaamse gemeenschap kunnen RUP’s opmaken. Het Vlaams gewest heeft er één definitief vastgelegd. De provincie heeft momenteel nog geen RUP’s voor Kinrooi.