Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbeleid

Op 4 april 2011 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) woonbeleid definitief goed. De opmaak van dit RUP dient om een aantal bestemmingen van het gewestplan in de verschillende deelkernen te herzien. Voor een aantal gebieden wenst de gemeente de bestaande situatie te behouden. Voor andere gebieden lijkt een ruiloperatie van bepaalde stukken grond aangewezen om de ideale ontwikkeling van de bebouwing te krijgen. Het Rup woonbeleid geeft een overzicht van de maatregelen die genomen worden in deze gebieden. De bestendige deputatie van de provincie Limburg keurde het RUP op 7 juli 2011 goed. Hier kan u de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften vinden en hieronder kan u eveneens het RUP raadplegen.