Gemeente Gemeente Kinrooi

Literatuur Kinrooi

Het gemeentearchief beschikt over een beperkte handbibliotheek met de voornaamste historische, culturele, genealogische en heemkundige publicaties over de gemeente Kinrooi :

 • De geschiedenis van Kessenich
 • Aantekeningen over Kinrooi
 • Ophoven en Geistingen door de eeuwen heen
 • Aantekeningen over Molenbeersel
 • Kerk Kessenich – 100 jaar samen onderweg – 1898-1998
 • Kijk op Kinrooi (fotoboek)
 • Kinrooi: 25 jaar, 151 jaar, eeuwenoud (kaarten)
 • Waar men gaat langs onze wegen (kruisen en kapellen)
 • Vriendenboek Donaat Snijders (eerste ereburger van Kinrooi)
 • 80 jaar Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Molenbeersel
 • Genealogisch repertorium Kinrooi (Bronnen voor de Kinrooier geschiedschrijving)
 • De Kinrooier Tijskens stam
 • De Rutten-kroniek
 • 80 jaar Rijkswacht te Kessenich 1908-1988
 • Vier eeuwen schutterij te Kessenich
 • Feestgidsen Oud Limburgs Schuttersfeest
 • Kinrooi FC – Van assepiste tot Hoverstadion
 • Gupke, het verhaal van de vissersclub Hoop en Geduld Ophoven 1947-1997
 • cd-roms met genealogische informatie en samenvattingen van bepaalde archieffondsen (b.v. notariaat, rolregisters van de vroegere schepenbank…)
 • en andere meer…

 Verder zijn nog te raadplegen:

 • alle gemeentelijke publicaties (gemeentegids, informatiebladen…)
 • het Belgisch Staatsblad vanaf 1945 en de reeks Wetten en Besluiten
 • Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Limburg
 • Vertoog van de provincie Limburg
 • Archiefinventarissen van omliggende gemeenten: Neeritter, Ittervoort, Hunsel, Stramproy, Weert, Thorn…
 • Tijdschriften van de Geschied- en Heemkundige Kringen van Kinrooi en Het Land van Thorn en het cultureel tijdschrift “Ter Eiken” van Kessenich.
 • Genealogische tijdschriften “Vlaamse Stam” en “De Rode Leeuw”.