Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1017/H - gemeentelijke opcentiemen op de gewestheffing op de leegstaande bedrijfsgebouwen

De gemeente Kinrooi heft 20 opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. De Vlaamse regelgeving met maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten laat de mogelijkheid toe om gemeentelijke opcentiemen te heffen.

De gemeente Kinrooi neemt de verloedering van bedrijfsgebouwen ernstig en vindt het gepast om opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing enerzijds als maatregel tegen de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en anderzijds als verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit binnen onze gemeente.Voor de vestiging inning van de gemeentelijke opcentiemen wordt beroep gedaan op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst in Brussel.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 december 2020 en op 16 december 2020 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.