Gemeente Gemeente Kinrooi

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in voege. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:
• omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen,
  (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
• omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  (vroegere verkavelingsvergunning)
• omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  (vroegere milieuvergunning)
• omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
  (vroegere sociaaleconomische machtiging)
• omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het  
  wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)
• en alle combinaties hiervan.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een kaartlezer, uw e-ID en uw bijhorende pincode.

Hoe aanvragen

In de meeste gevallen bent u verplicht om uw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. U hoeft het dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. U kan altijd terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van uw dossier te raadplegen. Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend:
• Vlaamse projecten
• provinciale projecten
• projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
• de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
• het verkavelen van gronden
• het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kabelgrenzen inhoudt.

Alle andere projecten kan u nog op papier indienen. Maar ze moeten vervolgens toch door de gemeentelijke dienst gedigitaliseerd worden tegen een vergoeding. Daarom raden we u aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.  Daar vindt u trouwens een heleboel informatie over dit onderwerp. Als u daarna nog vragen heeft, kan u een afspraak maken met de dienst ruimte.  
Maak een afspraak