Gemeente Gemeente Kinrooi

MantelzorgPunt Kinrooi

Het Vlaams woonzorgdecreet omschrijft een mantelzorger als de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.

Als mantelzorger zorg je dus langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke band voor een zorgbehoevende persoon. De geboden zorg en ondersteuning wordt als vanzelfsprekend beschouwd binnen de onderlinge relatie met de hulpbehoevende. Dé mantelzorger bestaat echter niet. Elke situatie is uniek en de aard, intensiteit of omstandigheden waarin mantelzorg wordt verleend, zijn heel uiteenlopend. Op mantelzorg staat ook geen leeftijd. Van jong tot oud raken mensen vanuit een emotionele band betrokken voor de zorg van een naaste.

Voor een mantelzorger is het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. De aandacht voor een goede balans tussen draagkracht en draaglast is belangrijk, zeker voor mantelzorgers die nog verschillende rollen op zich nemen. MantelzorgPunt Kinrooi wil die balans helpen bewaken door:

• een luisterend oor en een goed gesprek
• informatie over ondersteunende diensten
• hulp op maat voor jouw specifieke situatie
• ervaringen uitwisselen met lotgenoten tijdens het mantelzorgcafé
• vorming over thema’s die voor jou belangrijk en/of interessant kunnen zijn

Voor meer info kan je terecht bij de dienst zorg en ouderen of in de folder bij de downloads hieronder.