Gemeente Gemeente Kinrooi

Lokaal Opvang Initiatief

De algemene werking van het LOI spitst zich toe op vluchtelingen in de asielprocedure. Kerntaken zijn het zorgen voor huisvesting, voeding, medische verzorging, psychosociale begeleiding en vrije tijd en de administratieve ondersteuning bij de asielprocedure. Dit gebeurt allemaal conform de principes van de materiële hulpverlening en de richtlijnen van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Doelgroep & voorwaarden 

  • Asielzoekers in procedure.
  • Bij stopzetting/einde van de procedure neemt ook het recht op opvang een einde, tenzij enkele uitzonderingen.
  • Asielzoekers verblijven gedurende de eerste vier maanden van hun procedure in een collectieve opvangstructuur (open opvangstructuur of een gemeenschappelijk LOI). Daarna kunnen ze doorstromen naar een individuele opvangstructuur (particuliere woning in een LOI).

Aanmeldingswijze

De overheid wijst asielzoekers toe aan het OCMW.