Gemeente Gemeente Kinrooi

Kringloopkrachten

De vroegere compostmeesters werden omgeschoold naar zogenaamde kringloopkrachten. Zij staan ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren om hen te informeren over het afvalgebeuren (recycleren, sorteren, composteren, ...).

  • Twan Smeets, Kaltissenstraat 1, Kinrooi tel. 089 55 50 05
  • Rik Baens, Hogerstraat 31, Molenbeersel tel. 089 70 11 32
  • Jaak Soons, Zielderveld 5, Kinrooi tel. 089 70 19 56

Inwoners of verenigingen kunnen het hele jaar door in groep of individueel een bezoek aan huis van de kringloopkracht(en) aanvragen. Dat kan via de verantwoordelijke bij de dienst ruimte.