Gemeente Gemeente Kinrooi

Klimaatbos

Kinrooi wil samen met de inwoners bijdragen aan de noodzakelijke stijging van het aantal bomen, want dat heeft onze planeet en de gemeente nodig. Op deze pagina leest u welke initiatieven er genomen worden in functie van het klimaatbos.  

Klimaatbos Witbeekvallei Geistingen 
René Rutten lanceerde begin 2019 het idee voor een klimaatbos op kinrooimeemaken.be, het online ideeënplatform van de gemeente Kinrooi. Familie en vrienden verraste hem voor zijn 70ste verjaardag met een uniek cadeau: de eerste 1.000 bomen om zijn idee uit te kunnen voeren.  Dankzij een compensatiedossier zorgen Natuurpunt en de gemeente Kinrooi voor nog eens 3.000 bomen en/of struiken. Op de strook naast de Witbeekvallei - achter Agropolis, links aan het einde waar de Geistingenstraat doodloopt - werden op zaterdag 14 december 2019 de eerste bomen voor dit klimaatbos geplant. Tegelijk werd een uniek aankondigingsbord hiervoor onthuld.  

Eén boom per inwoner 
Het uiteindelijk doel van het klimaatbos is om één boom per inwoner te voorzien. Het gemeentebestuur gaat onderzoeken welke plaatsen daarvoor nog in aanmerking komen. Inwoners en andere sympathisanten kunnen bijdragen door 2 euro te storten voor een eigen boom. Stort 2 euro of een veelvoud ervan op BE40 0012 7748 6663 (BIC-code GEBABEBB) en vermeld je voornaam en naam bij deze storting. Zo draag je jouw boompje(s) bij voor het volgende klimaatbos.  

Evolutie woud-funding 2020-2021 
Op 1 februari 2020 hadden 23 personen en/of gezinnen samen 296 euro gestort. Op 5 maart 2020 - na de verschijning van een artikel in de Kinrooi kort van maart - was de woudfunding gestegen tot 818 euro, gestort door 49 mensen/gezinnen. Op 1 april 2020 ging de rekening over de 1.000 euro dankzij 61 personen/gezinnen die samen 1.022 euro stortten.Begin juli 2020 stond er 1.406 euro op de klimaatbosrekening dankzij 80 stortingen. Met enkele bijkomende stortingen werd eind 2020 afgesloten met 1.463 euro. Eind 2021 was dat 1.634 euro op de rekening. Na een nieuwe oproep stond de rekening eind 2022 op 1.754 euro.

Initiatieven in 2021-2022 
Begin 2022 werd de rekening van het klimaatbos volledig leeg gemaakt. Ruim 1.000 euro werd gebruikt voor de aanplant van een 780 meter lange houtkant tussen de Goort en de Breeërsteenweg. Daarnaast deed de gemeente een bijdrage aan RLKM voor de aankoop van 45 zwarte elzen in het Vijverbroek. Ook bij de buurtboomgaard op de plaats van het oude chopperlokaal langs de Breeërsteenweg was er plaats voor 16 fruit- en 11 klimaatbomen. In totaal werden van de woudfunding in totaal ongeveer 700 stuks plantgoed aangekocht, met name linde, spork, sleedoorn, wintereik, rode kornoelje, gele kornoelje, meidoorn, zwarte els en hazelaar.

Heropstart woud-funding 2022-2023
Anno 2022 was de rekening van het klimaatbos zo goed als leeg... Het sparen mocht dus terug beginnen. Meer info hierboven bij "Eén boom per inwoner". In april 2023 stond er terug 1.300 euro op de rekening.

Toekomstige initiatieven
Ondertussen bekijkt het gemeentebestuur waar verdere aanplantingen gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt er onder andere onderzocht om tussen industriezone Leuerbroek en de wijk Natterveld een bufferbos met klimaatbomen te voorzien. Ook een uitbreiding van het eerste klimaatbos aan de Witbeekvallei wordt bekeken. Een overzicht van alle initiatieven rond gemeentelijke klimaatbomen vindt u in deze Google Map