Gemeente Gemeente Kinrooi

Klachtenreglement gemeente & OCMW Kinrooi - 1 juli 2019

Elke gebruiker (inwoner, bezoeker, vereniging, bedrijf….) van de dienstverlening van het gemeentebestuur kan een klacht indienen. Hoe dat precies dient te gebeuren, leest u in het reglement bij de downloads. Daar vindt u eveneens het klachtenformulier.