Gemeente Gemeente Kinrooi

B 933/A - klachtenreglement gemeente & OCMW Kinrooi

Elke gebruiker (inwoner, bezoeker, vereniging, bedrijf….) van de dienstverlening van het gemeentebestuur kan een klacht indienen. Hoe dat precies dient te gebeuren, is bepaald in een reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juli 2019 en gepubliceerd op 8 juli 2019P. Dat reglement en het klachtenformulier vindt u bij de downloads hieronder. Een klacht over een personeelslid of een afdeling kan u ook via het e-loket indienen.