Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1308 & B 1309 - klachtenreglement gemeente & OCMW Kinrooi

Elke gebruiker (inwoner, bezoeker, vereniging, bedrijf, ...) van de dienstverlening van het bestuur kan een klacht indienen.

Hoe dat precies dient te gebeuren, is bepaald in een reglement goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad op 4 maart 2024 en hier gepubliceerd op 11 maart 2024. Dat reglement en het klachtenformulier vindt u bij de downloads hieronder. Een klacht over een personeelslid of een afdeling kan u ook via het e-loket indienen. 

Deze twee reglementen vervangen het oorspronkelijk (oud) klachtenreglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad op 1 juli 2019 (bekendmaking B 933/A, gepubliceerd op 8 juli 2019) en hieronder eveneens terug te vinden is.