Gemeente Gemeente Kinrooi

Kappen van bomen

Maak een afspraak
Voor het kappen of rooien van bomen kunnen er verschillende wetgevingen van toepassing zijn namelijk:

  • het Bosdecreet;
  • het decreet Ruimtelijke Ordening;
  • het Natuurdecreet.

Het bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, het beheer en de aanleg van alle bossen te regelen. Het heeft betrekking op alle bossen maar wat is een bos?

  • meer dan twee rijen bomen (vanaf 3 rijen) met zijn eigen fauna en flora, maximum plantverband is 12 meter;
  • een houtkant van meer dan 10 meter breedte;
  • een houtkant gelijk of smaller dan 10 meter doch aangrenzend aan een bos, dit wil zeggen  met kroonsluiting en niet gescheiden door onder andere een verharde weg);
  • een bomenrij aangrenzend aan een bos, dit wil zeggen met kroonsluiting en niet gescheiden door onder andere een verharde weg.

Indien men enkele bomen in een bos wenst te kappen, het bos wil uitdunnen of een kaalkap wenst uit te voeren dan moet men een kapmachtiging aanvragen.

Wenst men echter een bos volledig te rooien en de bestemming te wijzigen of met andere woorden te ontbossen dan heeft men een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.

In het decreet voor Ruimtelijke Ordening is, dan weer, opgenomen dat voor het vellen van hoogstammige bomen - alleenstaand, in groeps- of lijnverband - een andere stedenbouwkundige vergunning nodig is als de bomen geen deel uitmaken van een bos.

Om deze materie nog moeilijker te maken is er ook nog het Natuurdecreet. Deze wetgeving heeft tot doel om vegetaties en kleine landschapselementen extra te beschermen. Wenst u, in bepaalde groene en/of beschermde gebieden, de vegetatie of een klein landschapselement te wijzigen dan heeft u een natuurmelding of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen en vegaties nodig.