Gemeente Gemeente Kinrooi

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Volgens artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur moeten de oprichtingsakten en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarmee de gemeente samenwerkt, bekendgemaakt worden via de website. Hier vindt u deze van: