Gemeente Gemeente Kinrooi

Integra (geestelijke gezondheid, verslaving)

OCMW Kinrooi werkt samen met Integra. Daar is onder andere het (vroegere) DAGG en CAD actief met een preventie- en zorgaanbod.

DAGG is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). OCMW Kinrooi kan via de samenwerkingsovereenkomst psychologische hulp aanbieden aan volwassen. De verwijzing gebeurt via de maatschappelijk werker van de sociale dienst waar je ook terecht kan voor meer informatie.

Daarnaast is er ook het (vroegere) CAD, wat staat voor Centrum voor Alcohol- en andere Drugsverslavingen. Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol. Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.

De teams verslavingszorg vertrekken vanuit jouw vraag met betrekking tot een verslavingsprobleem. Samen met jou verkennen ze de functie en de invloed hiervan op verschillende levensdomeinen (gezondheid, werk, relatie,…). Daarna wordt bekeken welke veranderingen nodig zijn en hoe hieraan gewerkt kan worden.

Hoe aanvragen

Neem contact op met een maatschappelijk werker. Die zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan. Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar de speciale zitdag van een Integra-medewerker in het Sociaal Huis:
- tweewekelijks op woensdag (CAD) van 9u00 tot 12u00
- wekelijks op maandag (DAGG) van 9u00 tot 12u00
- tweewekelijks op vrijdag (DAGG) van 9u00 tot 12u00