Gemeente Gemeente Kinrooi

Informeel vooroverleg

Het informeel vooroverleg wordt georganiseerd door de gemeentelijk omgevingsambtenaar na indiening van een volledig dossier door de aanvrager. 
 
Het vooroverleg is een informele, verkennende bespreking en heeft als doel om ontwerpers enerzijds het wettelijk kader te helpen analyseren, anderzijds de eventuele valkuilen te helpen ontdekken. Het is echter nooit de ambitie volledig te zijn aangezien op dat moment de resultaten van de adviesronde en van het openbaar onderzoek niet bekend zijn. Op de haalbaarheid van het gevraagde kan bijgevolg tijdens het informeel vooroverleg niet worden ingegaan.
 
Van het informeel vooroverleg wordt een verslag gemaakt door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Het verslag is louter een weergave van de bedenkingen en suggesties die worden gemaakt tijdens de verkennende bespreking en doet geen enkele garanties ontstaan aangaande het bekomen van de omgevingsvergunning.
 

Wat meebrengen

De dossierstukken moeten minstens twee werkdagen voor de afspraak digitaal in pdf-formaat ingediend worden per mail naar omgeving@kinrooi.be. De resolutie van de bestanden moet groot genoeg om voldoende scherpe afdrukken op A3-formaat te kunnen maken.
 
- aanvraagformulier
- duidelijke fotoreportage van de site en de omgeving
- motivatienota
- minstens 1 relevante terreindoorsnede
- minstens 2 relevante doorsneden
- inplantingsplan, met intekening van de bebouwing in de directe omgeving
- grondplannen, met intekening van de aanpalende bebouwing
- gevelplannen, met intekening van de aanpalende bebouwing