Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1028 - belasting voor inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen (Limburg.net)

Het bedrag van de kohierbelasting bestaat uit twee delen: het basisbedrag dat verschuldigd is door elk gezin en een persoonstoeslag voor de verwerking van de tegoeden huisvuil die verschuldigd zijn per persoon die deel uitmaakt van het gezin op 1 januari. Het basisbedrag verschuldigd door elk gezin bedraagt 123,50 euro.

Dit basisbedrag wordt per gezin verhoogd met een persoonstoeslag voor de verwerking van de tegoeden huisvuil:

 • 19,20 euro voor een eenpersoonsgezin
 • 30,00 euro voor een tweepersoonsgezin
 • 35,40 euro voor een driepersoonsgezin
 • 40,80 euro voor een vierpersoonsgezin en meer

De totale kohierbelasting bedraagt bijgevolg:

 • 142,70 euro voor een eenpersoonsgezin
 • 153,50 euro voor een tweepersoonsgezin
 • 158,90 euro voor een driepersoonsgezin
 • 164,30 euro voor een vierpersoonsgezin en meer 

Verminderingen

Volgende categorieën van personen genieten een vermindering op de kohierbelasting:
Er wordt een vermindering voorzien van 40 euro indien een gezinslid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het belastingjaar op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 - artikel 37. Indien meerdere gezinsleden recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend.

Voorwaarden

Inbegrepen kg en afhalingen

 • 1 persoonsgezin :  60 kg + 12 ledigingsbeurten
 • 2 persoonsgezin : 120 kg + 12 ledigingsbeurten
 • 3 persoonsgezin : 150 kg + 12 ledigingsbeurten
 • 4 persoonsgezin of meer : 180 kg + 12 ledigingsbeurten

Bezoek je het recyclagepark, dan zijn volgende zaken inbegrepen in dit bedrag:

Tarief Fracties Quotum
0,00 euro/kg alle recycleerbare fracties en fracties met aanvaardingsplicht zoals: papier/karton, glas (vlak en hol), pmd, kga, aeea, autobanden (4 autobanden per gezin per jaar), gemengde kunststoffen, kaars- en kurkresten, metalen, textiel, eps en kringloopgoederen  
0,025 euro/kg  zuiver bouwpuin 1000 kg per gezin
0,05 euro/kg  tuinafval 400 kg per gezin
0,08 euro/kg  asbest 600 kg per gezin
0,08 euro/kg  gemengd bouwpuin, gipsplaten en landbouwfolies  
0,11 euro/kg  houtafval  
0,18 euro/kg grofvuil, roofing en treinbielzen (C-hout)  

Voor het gebruik van de container voor de restfractie (grijze container), betaalt u volgende retributie:

Type container betalen per aanbieding en lediging van de container betalen per kilogram meegegeven afval
1100 liter 3,21 euro 0,18 euro
240 liter 0,70 euro 0,18 euro
120 liter 0,70 euro 0,18 euro

 Voor het gebruik van de groene GFT-container, betaalt u volgende retributie: 

Type container betalen per aanbieding en lediging van de container betalen per kilogram meegegeven afval
GFT-container gratis 0,10 euro
City-bin gratis 0,10 euro

Na inschrijving in het bevolkingsregister ontvangt u een betalingsuitnodiging waarin u een voorschot wordt aangerekend. De grootte van het bedrag van de betalingsuitnodiging is afhankelijk van het aantal en type containers waarover u beschikt:

Type container bedrag
120 liter/240 liter gezinscontainer 30 euro
40 liter/120 liter GFT-container 12,50 euro

Elke keer dat u uw container laat ledigen, wordt het aantal kilo’s, vermenigvuldigd met de retributie van het beschikbare bedrag in mindering gebracht. Indien het beschikbare bedrag lager is dan hiernavermelde drempelbedragen, ontvangt u automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging:

Type container drempelbedrag
120 liter GFT container 5 euro
240 liter gezinscontainer 10 euro
1100 liter container 40 euro

Voor de PMD-ophaling worden de gekende blauwe zakken gebruikt. Deze kosten 3 euro per rol van 20 zakken en zijn verkrijgbaar aan de ontvangstbalie in het gemeentehuis, bij de technische dienst of in de hoofdbibliotheek in Kinrooi. Het volledige reglement over de ophaling van huisvuil kan u hieronder bekijken.

Reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 november 2020 en is hieronder als download terug te vinden. Het werd gepubliceerd op 14 november 2020.  

De gemeenteraad van 6 april 2021 keurde een aanpassing van het kohier- en belastingsreglement goed voor de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van het kohier- en contantbelastingsreglement voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Dit werd gepubliceerd op 14 april 2021.