Gemeente Gemeente Kinrooi

Huis van het Kind Maaseik-Kinrooi

Het Huis van het Kind Maaseik-Kinrooi is een netwerk met als hoofddoelstelling gezinsondersteunende initiatieven te coördineren en in beeld te brengen. Het Huis van het Kind is een netwerk, een samenwerking tussen partners en geen effectief huis.

Voor wie

  • alle ouders en kinderen van 0 tot 24 jaar
  • met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

Reglement

Het decreet preventieve gezinsondersteuning heeft tot doel het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen, door hen te ondersteunen op het gebied van welzijn en gezondheid, zodat voor ieder kind maximale gezondheids- en welzijnswinsten gerealiseerd worden.

  • Toegankelijker maken van het aanbod voor alle gezinnen met kinderen
  • Onderling afstemmen van vraag en aanbod op lokale noden
  • Uitwisseling van competenties

De huizen van het kind hebben de opdracht om bijzondere aandacht te geven aan kwetsbare groepen. Ze dragen zo bij in de strijd tegen kinderarmoede. Het feit dat de meeste actoren diezelfde dubbele doelsteling hebben, heeft de stuurgroep doen beslissen om kinderarmoede als vierde pijler toe te voegen aan het netwerk huis van het kind.

Meer info

huisvanhetkind@kinrooi.be 

Voor meer info over het Huis van het Kind, klik hier.