Gemeente Gemeente Kinrooi

Hemelwater en droogteplan

Op 4 december 2023 keurde de gemeenteraad het hemelwater en droogteplan goed.

Fluvius stelde samen met gemeente Kinrooi het hemelwater- en droogteplan op.

In dit plan wordt een visie op het hele watersysteem voor de gemeente Kinrooi voorgesteld. Deze visie op maat van de gemeente houdt rekening met lokale kenmerken van de omgeving en zorgt ervoor dat er concrete overlastrisico’s aangepakt worden.

Bij de opmaak van het hemelwater- en droogteplan werden verschillende partners betrokken. 

De algemene visie op hemelwater werd opgebouwd op basis van de Ladder van Lansink: afstroom vermijden – hergebruik – infiltratie – buffering en vertraagde doorvoer.