Gemeente Gemeente Kinrooi

B 878/C - belasting op verwaarlozing gebouwen en woningen

Maak een afspraak
Om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan, moet de verwaarlozing van woningen en gebouwen in gemeente voorkomen en bestreden worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad een belasting ingevoerd. Het volledig belastingreglement kan u hieronder raadplegen.

Voor wie

Bij een opname van minstens twaalf opeenvolgende maanden in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, is er een gemeentebelasting verschuldigd van 2.000 euro. De belasting wordt vermeerderd met 2.000 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in het register staat, tot de belasting maximaal vijf maal het oorspronkelijke bedrag bedraagt. In het belastingreglement zijn een aantal vrijstellingsmogelijkheden voorzien.