Gemeente Gemeente Kinrooi

Geluidsmeter

De gemeente Kinrooi beschikt over een geluidsmeter klasse 2. Kinrooise verenigingen kunnen deze voor 15 euro lenen bij de dienst ruimte in het gemeentehuis. De aanvragen tot ontlening van de geluidsmeter dient ten laatste drie weken voor het plaatsvinden van de activiteit binnen gediend te worden. Wanneer er meerdere gelijkwaardige aanvragen zijn voor dezelfde datum, is de datum van de aanvraag bepalend.