Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen) meer info

Bedragen

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 km/u die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 km/u. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende km/u waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden:
- vermeerdering met 6 euro per bijkomende  km/u buiten de bebouwde kom
- vermeerdering met 11 euro per bijkomende km/u in de bebouwde kom.
Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Procedure

  1. De vaststelling van de inbreuk door een politieagent aan de hand van beelden van de ANPR-camera's (trajectcontroles), bemande of onbemande camera’s.
  2. Betalingsuitnodiging: De sanctionerend ambtenaar ontvangt een PV van de snelheidsovertreding. De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de verschuldigde boete. Als je de boete betaalt binnen de 30 dagen, is de procedure ten einde.
  3. Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.
  4. Je kan binnen 30 dagen na ontvangst van de geldboete verweer indienen via dit webformulier. Er is geen mondeling verweer mogelijk. De sanctionerend ambtenaar beslist of het verweer terecht is of niet.
    - Als het verweer niet terecht is, dan krijg je een herinnering opgestuurd. Je hebt dan dertig dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
    - Als het verweer terecht is, wordt de boete verworpen en het dossier afgesloten.
    Ben je niet akkoord met de beslissing over jouw verweer? Dan kan je binnen één maand beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient daarvoor een verzoekschrift in bij de politierechtbank.

Let op!

Als de eigenaar van het voertuig / titularis van het kenteken niet achter het stuur zat bij de overtreding, moet je de gegevens van de bestuurder doorgeven via het webformulier. Of je bezorgt een ondertekende verklaring van de bestuurder met een kopie van zijn of haar identiteitskaart.