Gemeente Gemeente Kinrooi

EPC labelpremie

Heeft u een woning of appartement met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor een premie krijgen. Een woning met startlabel E of F moet ten minste opgewaardeerd worden naar label A, B of C. Voor appartementen is het startlabel D, E of F voldoende om in aanmerking te komen, maar dan moet men label A of B behalen na energetische renovatie. Deze premie kunt u aanvragen via Fluvius tot eind 2024. Vanaf 1 januari 2025 zal u deze premie kunnen aanvragen via Mijn VerbouwLoket (waar ook Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden).

Voor aanvragen vanaf 2025 gelden ook enkele belangrijke hervormingen:

  1. De premiehoogte zal variëren in functie van de inkomenscategorie waartoe men behoort. Net zoals bij de aanvragen voor de individuele premies via Mijn VerbouwPremie zijn er drie inkomenscategorieën: hoog, midden en laag.
  2. Men krijgt een hogere premie als er ook voldaan is aan de minimale ventilatie-eisen. De extra premie bedraagt 500 tot 1000 euro.
  3. De premie zal ook niet langer in 2 stappen moeten aangevraagd worden, via een voorafgaandelijke activatie en een finale aanvraag met het verbeterde label. Vanaf 2025 is er geen activatie meer nodig. Het EPC-vóór en na blijft verplicht.