Gemeente Gemeente Kinrooi

Identiteitskaart (e-ID)

Maak een afspraak
Met een Belgische identiteitskaart kan u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Voor wie

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan u een kids-ID aanvragen. Indien kids-ID wordt aangevraagd net voor het kind 12 jaar wordt blijft deze geldig tot het kind 15 jaar is. Daarna krijgt het kind automatisch een oproep voor een e-ID.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u van de gemeente Kinrooi automatisch een oproepingskaart om uw e-ID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van uw e-ID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe e-ID aan te vragen. In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een e-ID aanvragen:

  • als uw e-ID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan u best contact opnemen met de dienst.

Hoe aanvragen

U komt - op afspraak - met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar het gemeentehuis. Hier worden uw biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) geregistreerd. Eén tot twee weken later, krijgt u een brief waarin staat dat uw e-ID aangekomen is. Die kan dan zonder afspraak, maar wel persoonlijk, afgehaald worden aan de snelbalie.

Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw e-ID afhaalt. Uw PIN-code kan u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst.

In dringende gevallen kan u een spoedprocedure (1 tot 2 dagen) aanvragen, maar hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Kostprijs

23 euro

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw e-ID brengt u volgende zaken mee:

  • uw afsprakencode die u ontvangen heeft in de bevestigingsmail
  • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
  • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw e-ID

  • uw oude identiteitskaart of vervangingsattest
  • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw PIN-en PUK-code vermeld staan.

Meer info

De geldigheidsduur van een e-ID voor personen tussen 18 en 75 jaar is 10 jaar. De e-ID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is maar 6 jaar geldig. De e-ID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden. In de e-ID zit een microchip gebouwd waarmee u uw identiteit online kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen.

Bij de aanvraag van uw e-ID krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code. De PIN-code heeft u elke keer nodig als u uw eID wilt gebruiken. De PUK-code heeft u enkel nodig om uw PIN-code de eerste keer in te stellen of als u uw PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Als u meer vragen heeft over de vernieuwde e-ID, de aanvraag en het gebruik ervan kan u hier terecht.

Maak een afspraak