Gemeente Gemeente Kinrooi

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesgroep die zich bezighoudt met de gemeentelijke initiatieven kinderopvang in de gemeente Kinrooi. Het LOK vergadert minimaal twee keer per jaar en maakt elke zes jaar gelijklopend met de gemeenteraad, een beleidsplan over de kinderopvang in Kinrooi. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en worden de genomen opties besproken en eventueel bijgestuurd.

Naast dit adviesorgaan bestaat er ook nog de werkgroep IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang) 't Speel-nestje waar de opvolging van de gemeentelijke dienst voor kinderopvang gebeurt door gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris, de verantwoordelijke schepen, geïnteresseerde ouders, een begeleidster en de coördinator.

Binnen het LOK is er in samenwerking en overleg met de oudercomité's ook nog een werkgroep vorming voor opvoeders en ouders ontstaan.

Samenstelling