Gemeente Gemeente Kinrooi

Brandveiligheid

Op 6 februari 2006 keurde de gemeenteraad een politieverordening goed inzake de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen of op plaatsen waar veel publiek kan samenkomen. Voornoemde inrichtingen, zowel bestaande als toekomstige, dienen aan dit reglement te voldoen. Via de burgemeester kan u de brandweer verzoeken om uw inrichting te toetsen aan dit reglement, dat u hieronder integraal als download vindt.