Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting op masten en pylonen

Vanaf 2020 wordt er een belasting geheven op masten en pylonen van €2.500 per mast of pyloon. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2019 en op 18 december 2019 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.