Gemeente Gemeente Kinrooi

B 966/D - belasting op de niet-afkoppeling

Er wordt een belasting geheven op het niet beschikken over een conform keuringsattest van de privéwaterafvoer in de gevallen waar dit voorgeschreven is door het algemeen waterverkoopreglement en het illegaal aansluiten op het openbaar saneringsnetwerk. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed die niet beschikt over een wettelijk verplicht conform keuringsattest. De belasting bedraagt 500 euro voor het eerste aanslagjaar en 750 euro vanaf het tweede en de daaropvolgende aanslagjaren.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2019 en op 18 december 2019 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.