Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting directe grindheffing Witbeek & Haansberg

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een directe gemeentebelasting geheven op de grind-, breekzand- en zandwinning uit open groeven gelegen binnen de zone van de Witbeek en van de Haansberg. Grind is zuiver grind, breekzand zijn kleine schilfers, bijproduct van grindbreekinstallaties, zand is – ander dan breekzand – de fractie uit en tussen de grindlagen de zogenaamde betonzand die in één winning wordt uitgebaggerd samen met het grind en breekzand.

Voor de zone van de Witbeek bedraagt het tarief 0,3245 per ton. Voor de zone van de Haansberg is dat 0,8800€ per ton afgevoerde kiezel en zand.