Gemeente Gemeente Kinrooi

B 966/C - belasting directe grindheffing Witbeek & Haansberg

Voor het aanslagjaar 2020 wordt een directe gemeentebelasting geheven op de grind-, breekzand- en zandwinning uit open groeven gelegen binnen de zone van de Witbeek en van de Haansberg. Grind is zuiver grind, breekzand zijn kleine schilfers, bijproduct van grindbreekinstallaties, zand is – ander dan breekzand – de fractie uit en tussen de grindlagen de zogenaamde betonzand die in één winning wordt uitgebaggerd samen met het grind en breekzand.

Voor de zone van de Witbeek bedraagt het tarief 0,3264 per ton. Voor de zone van de Haansberg is dat 0,8800€ per ton afgevoerde kiezel en zand.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2019 en op 18 december 2019 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.