Gemeente Gemeente Kinrooi

B 993 - aanpassing reglement openbare manifestaties - invoering GAS

Ingevolge de invoering van de GAS-reglementering is het gemeentebestuur in de mogelijkheid om GAS-boetes van toepassing te maken op gemeentelijke reglementen. Voor de handhaving van het reglement op de openbare manifestaties is dit zeker een meerwaarde. 

Er wordt voorgesteld om de aanpassing van het reglement goed te keuren daarom werd op de gemeenteraad van 4 mei 2020 de invoering hiervan goedgekeurd. Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 11 mei 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.