Gemeente Gemeente Kinrooi

B 992 - aanpassing politiereglement carnaval - invoering GAS

Ingevolge de invoering van de GAS-reglementering is het gemeentebestuur in de mogelijkheid om GAS-boetes van toepassing te maken op gemeentelijke reglementen. Voor de handhaving van de reglementen op de carnavalsactiviteiten en de carnavalsstoeten is dit duidelijk een meerwaarde. Verder willen we van de gelegenheid gebruik maken om het reglement op de carnavalsstoeten van 2 februari 1981 en het politiereglement betreffende de carnavalsactiviteiten van 3 februari 2014 te integreren in één document. Er wordt voorgesteld om de aanpassing van het reglement goed te keuren daarom werd op de gemeenteraad van 4 mei 2020 de invoering hiervan goedgekeurd.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 11 mei 2020. De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.