Gemeente Gemeente Kinrooi

B 983 - wijziging aanvullend reglement op de buurtwegen

De Gemeenteraad keurde op 2 maart 2020 een wijziging op het aanvullend reglement op de politie van het verkeer betreffende de buurtwegen in de gemeente Kinrooi goed.Dit wordt vanaf 3 maart 2020 permanent bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.