Gemeente Gemeente Kinrooi

B 966/B - belasting directe grindheffing

Het tarief per ton afgevoerde kiezel of zand bedraagt 1,0288 euro. Deze belasting is verschuldigd door de exploitanten van open groeven die gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Kinrooi. De belastingplichtigen dienen hiertoe halfjaarlijks een aangifte bij het gemeentebestuur in te dienen. De desbetreffende bedrijven krijgen de aanvraagformulieren toegestuurd. Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2019 en op 18 december 2019 hier gepubliceerd. Hieronder kan u het belastingreglement voor directe grindheffing terugvinden.