Gemeente Gemeente Kinrooi

B 878/U - retributie op het afleveren van administratieve prestaties

Het komt regelmatig voor dat er aan de gemeentelijke diensten gevraagd wordt naar opzoekingswerk, afgifte van adressen, het verstrekken van inlichtingen, afleveren fotokopieën, stratenplannen,....  Het opzoeken en verstrekken van administratieve inlichtingen aan personen of instellingen, het opsporen van informatie over onroerend goed of genealogisch opzoekingswerk, het afleveren van fotokopieën brengen voor de gemeente lasten en kosten met zich mee. Voor deze administratieve prestaties wordt dan ook een kleine retributie gevraagd. In onderstaande download kan u lezen wat de prijzen zijn voor welke inlichtingen en administratieve prestaties.