Gemeente Gemeente Kinrooi

B 878/A - belasting op de afgevoerde klei

Het tarief per m² afgevoerde klei bedraagt 0,50 euro. Deze belasting is verschuldigd door de exploitanten van open groeven die gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Kinrooi. De belastingplichtigen dienen hiervoor halfjaarlijks een aangifte te doen met het formulier dat ze toegestuurd krijgen van het gemeentebestuur. Het volledige belastingreglement vindt u hieronder terug.

Vanaf 17 december 2018 werd dit gepubliceerd op de gemeentelijke web-site.