Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1318 - huishoudelijk reglement betreffende de werking van het OCSG van de scholengemeenschap gemeentelijk en vrij basisonderwijs Kinrooi tot en met 31 augustus 2026

De gemeenteraad keurde op 8 april 2024 het huishoudelijk reglement betreffende de werking van het OCSG van de scholengemeenschap gemeentelijk en vrij basisonderwijs Kinrooi tot en met 31 augustus 2026 goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 15 april 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis en vindt u als download hieronder.