Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1317 - aanpassing huishoudelijk reglement en tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen

De gemeenteraad van 8 april 2024 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement en het tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1317 op de gemeentelijke website vanaf 15 april 2024. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.