Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1311 - Tijdelijke afwijking op gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen

De burgemeester keurde op 4 april 2024 de tijdelijke afwijking op het gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1311 op de gemeentelijke website vanaf 8 april 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.