Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1288 - Goedkeuring directe belasting op de zand in naruim - dienstjaar 2024

Het tarief per ton afgevoerde zand in naruim bedraagt 0,7877 euro. De exploitanten van open groeven kunnen na de grindwinning zand in naruim baggeren. Dit zand verschilt van de zand die samen met de grindwinning vrijkomt door zijn fijnere textuur. Voor deze zandwinning is er afzonderlijke geavanceerde apparatuur nodig, waarmee men tot op 20-25 meter diepte moet kunnen zuigen.

Deze belasting is verschuldigd door de exploitanten van open groeven die gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Kinrooi. De belastingplichtigen dienen halfjaarlijks een aangifte te doen op de formulieren die ze toegestuurd krijgen van het gemeentebestuur. Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 december 2023 en op 13 december 2023 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.