Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1284 - goedkeuring uniform kampreglement op voorstel van politiezone Carma

De gemeenteraad van 6 november 2023 keurde het uniform kampreglement op voorstel van de politiezone Carma, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website onder bekendmaking 1284 vanaf 20 november 2023. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.